Najčastejšie používaným materiálom v kamenárskej výrobe je žula (granit). Vzniká stuhnutím magmy pod zemským povrchom. Obsahuje tieto minerály: živec, kremeň a sľudu. Má zrnitú štruktúru a jej farba závisí hlavne od živca. Vieme zabezpečiť aj iné materiály.

Štandardne opracúvame nasledujúce druhy žúl. Ak máte špeciálnu požiadavku, oslovte nás, pokúsime sa spraviť maximum, aby sme Vám požadovaný materiál zabezpečili.